Machinaal snijden van pootaardappelen

 

 

 

 

Naar aanleiding van het persbericht van het FAVV naar aanleiding van het onverantwoord snijden van aardappelen door sommige bedrijven en de gevolgen daarvan voor u bevestig ik dat ons bedrijf volledig in orde is met de autocontrole gesteld door het FAVV en wij dus uw aardappelen volledig reglementair kunnen snijden

 

Om de tekst van het persberichtte lezen klik hier

 

Om de autocontrolegids G-040 over aardappelen snijden en onze toepassing te raadplegen klik hier

 

 

 

 

 

-Onze prioriteiten

-Waarom planters snijden?

-Hoe plantaardappelen snijden?

-Historiek

-Voor- en nadelen?

 

-Wat zegt de fiscus

-Snijden van pootgoed lonend?

-Werkwijze

-Ontsmetten

-Praktisch

 

-Uw ervaring met gesneden plantgoed

-Onze richtprijs 25 € per ton

Voor meer info klik hier

 

Aandacht                                         Aandacht

Ben jij ook iemand die er aan twijfelt of pootgoed snijden lonend is?

Of heb je geen vertouwen in dwars snijden van aardappelen?

Klik dan hier

 En bekijk de proeven uitgevoerd in 2004 door het P.C.A.

Top

Onze prioriteiten

  kwaliteit 
is onze troef

Wij streven naar perfectie in ons werk terwijl anderen enkel oog hebben voor het opdrijven van hun capaciteit. Het ligt niet in onze bedoeling de grootste te zijn of de grootste capaciteit te leveren maar we streven er naar een verzorgd  werk af te leveren

 

Top

Aardappelen snijden en fiscaliteit

BTW

Geregeld worden we door klanten die aan btw-boekhouding doen gevraagd waarom we 6% btw aanrekenen op hun factuur en die dienst niet factureren als medecontractant.

Om te kunnen factureren als medecontractant moet aan volgende criteria voldaan worden.

1° Beide partijen moeten Belg zijn

2° Beide partijen moeten aan btw-boekhouding doen

3° Het moet gaan om werken aan onroerende goederen

BESLUIT:

Gezien aardappelen snijden niet voldoet aan punt 3 mag het ook niet gefactureerd worde als medecontractant. Het is echter wel een handeling die gebeurt met het doel een productie te bekomen van een landbouwteelt. Daarom moet het niet gefactureerd worden aan het normale tarief van 21% maar mag het speciale landbouwtarief van 6% toegepast worden

Inkomsten belastingen

De meerderheid van onze klanten vallen voor de inkomsten belastingen onder het forfaitaire landbouw stelsel (belast per ha). Zij vragen zich dan ook af  of het loon uitbetaald voor aardappelen snijden fiscaal aftrekbaar is.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn moet het werk aan volgende voorwaarden voldoen.

1°Het moet gaan om een landbouwwerk met als doel het bekomen van een teeltproductie en dus zoals eerder vermeld te factureren aan het verminderd landbouwtarief van 6%

2° Het werk mag niet voorkomen in de lijst van werkzaamheden waarvan de administratie reeds de kosten in aanmerking heeft genomen om de forfaitaire bruto winst te bepalen.

BESLUIT:

Aardappelen snijden voldoet aan beide voorwaarden en is dus fiscaal aftrekbaar

Top

Onze prijs

De prijs die wij aanrekenen bedraagt 25 € per ton. Voor die prijs komen we met het machine. bij u op het bedrijf de aardappelen snijden en helpt de begeleider aan de snijtafel eventueel niet correct liggende aardappelen corrigeren. De gebruikte talkpoeder (1 à 1,5 kg per ton) en de gebruikte ontsmettingsmiddelen zijn eveneens inbegrepen in de prijs.

Er zijn echter een paar uitzonderingen

1° Voor partijen van 6 ton of kleiner wordt steeds een vast bedrag van 150 € aangerekend Dit omdat de tijd nodig voor het ter plaatse komen, opstellen, opbreken, reinigen, en ontsmetten van de machine dezelfde blijft.

2° Voor bedrijven op grote afstand (50 à 100km of meer) gelegen van bij ons in Koekelare met geen al te grote partijen te snijden planters wordt soms een kleine verplaatsing vergoeding aangerekend maar dat wordt steeds besproken met de klant bij het maken van een afspraak.

Top

Waarom worden plantaardappelen gesneden?

1° Als een grote poter (+40 mm) wordt doorgesneden leveren de beide helften samen ongeveer 20 procent meer stengels dan een hele knol, waardoor heel wat kan bespaard worden op het pootgoed.

2° Halve knollen geven een betere verdeling van de stengels over het veld dan hele knollen wat leidt tot een egalere stand van het gewas. Dit zal aanleiding geven tot een betere en gelijkmatige sortering bij de oogst wat uiteindelijk de opbrengst ten goede komt.

 

 

Top

Hoe kunnen pootaardappelen gesneden worden?

Overlangs snijden: Vroeger werden pootaardappelen handmatig gesneden en dat werd meestal overlangs gedaan van uit de neus naar het naveleind. Daarbij werd er op gelet dat de aardappel die niet helemaal rond is maar ovaal -vormig , door de smalste kant werd gesneden waardoor men twee relatief dikke langwerpige delen bekwam met een relatief klein wondvlak.
Tegenwoordig zijn machines op de markt die de pootaardappel overlangs snijden maar door hun manier van werken, (zij klemmen de aardappel op zijn platte kant  tussen twee riemen en hij wordt gesneden door een snijschijf die tussen de riemen draait,) wordt de aardappel door zijn dikste kant gesneden waardoor men twee platte langwerpige delen bekomt met een zeer groot wondvlak.

Dwars snijden: De professionele machines in Nederland en tegenwoordig ook in België snijden de pootaardappelen in de breedte waardoor men twee compacte delen bekomt met een zo klein mogelijk wondvlak.

 

◄ Dwars
en
Overlangs ►
gesneden

Top

 

Hoe zijn wij er toe gekomen plantaardappelen
te snijden

Mijn ouders en ik zelf zijn van oudsher kweker van halfvroege aardappelen en gebruikten traditioneel pootgoed 35 -55 mm waarvan de +45 mm handmatig werd gesneden. Toen halverwege de jaren tachtig de hulp van mijn ouders door ouderdom weg viel was het onmogelijk nog aardappelen handmatig te snijden. Toen werd beslist over te schakelen op klein pootgoed 28-35mm. Wegens de tegenvallende resultaten t.o.v. gesneden pootgoed werd daar al vlug van af gestapt en werd besloten pootgoed 35-55mm op zijn geheel te planten. Er kwam echter een aanbod van een aardappelhandelaar die zelf vele hectaren aardappelen kweekte en over een snijmachine beschikte om pootgoed 35-55mm te leveren waarvan +45mm machinaal gesneden werd. Bij levering stelden we vast dat de aardappelen dwars gesneden waren, een manier die in Nederland courant werd toegepast maar in België toen zo goed als onbekend. Logisch dat wij en iedereen die er van af wist daar zo onze bedenkingen over hadden. Achteraf bleek dat we ons nodeloos zorgen hadden gemaakt en dat het resultaat te vergelijken was met handgesneden pootgoed. Sindsdien word tot op heden ieder jaar dergelijk machinaal gesneden pootgoed gebruikt Halfweg de jaren negentig stelden we vast dat veel landbouwers interesse hadden in gesneden pootgoed en werd in 1999 een mobile snijmachine aan geschaft waarmee we bij de kweker thuis het pootgoed kunnen snijden

Top

 

Wat zijn de voor en nadelen van beide systemen?

1° Overlangs gesneden:

Het grote wondvlak is een ideale plaats voor het binnen dringen van allerhande infecties in de knol. Het grote wondvlak is er ook oorzaak van dat de knol gemakkelijk gaat uitdrogen .wat de opkomst sterk kan bemoeilijken. Hoe groter het wondvlak en hoe dunner de delen hoe groter de problemen van uitdroging.

Als sommige aardappelen door technische omstandigheden niet perfect in het midden worden gesneden is één van de delen zodanig dun dat hij waardeloos wordt als pootaardappel

De langwerpige vorm van de delen levert veel problemen op bij het planten met de moderne automatische bekerpootmachines omdat de stukken niet passen in de bekers wat resulteert in veel missers of dubbels. Een probleem dat sommige landbouwers trachten op te lossen door handmatig de inhoud van de bekers te corrigeren tijdens het poten , dit met alle gevolgen van dien op ongevallen met soms ernstige lichamelijke letsels.

De langwerpige door de neus gesneden delen hebben als voordeel dat de beide delen een gelijkmatig aantal scheuten hebben maar die staan dan wel hoofdzakelijk dicht bij elkaar geconcentreerd op het neusgedeelte van de poter met als gevolg dat ze elkaar beconcurreren wat zwakkere stengels als gevolg kan hebben.

2° Dwars snijden:

Het uiterst kleine wondvlak levert veel minder gevaar op tot het binnen dringen van infecties en tot uitdroging, wat de opkomst bevorderd en de stand van het gewas ten goede komt, wat uiteindelijk resulteert in een betere opbrengst.

Zelf als sommige aardappelen om één of andere reden niet perfect in het midden worden door gesneden zijn beide delen door hun dikke vorm toch meestal nog bruikbaar als poter

De compacte vorm van de delen passen goed in de bekers van de moderne automatische bekerpootmaschines waardoor een perfect pootwerk kan afgeleverd worden.

Door dat de dwars gesneden delen bestaan uit een neus- en een navelgedeelte is het aantal scheuten op beide delen ongelijkmatiger omdat naveldelen altijd minder scheuten leveren dan neusdelen. De scheuten zijn wel gelijkmatiger verdeeld over het hele oppervlak waardoor men sterkere en gelijkere stengels bekomt. Proeven en de praktijkervaring hebben echter geleerd dat dit nadeel te verwaarlozen is tegenover de voordelen.

 

De langwerpige delen  van de overlangs gesneden aardappelen passen niet in de bekers van de pootmachine waar door zeer onregelmatig wordt gepoot met  veel missers

Overlangs snijden geeft een veel groter wondoppervlak dan dwars snijden met véél meer kans op het binnen dringen van allerhande besmettingen

Top

Snijden van pootgoed lonend?

 

Artikel integraal over genomen uit Landbouwleven nr. 2500 dd. 18 maart 2005

 

Hommage is een frietras met goede kookeigenschappen en een hoge productie. Vooral zijn grofheid is kenmerkend als gevolg van zijn laag knol aantal per struik. Hommage vormt namelijk weinig kiemen per poter. Plantafstand en potermaat verdienen dus alle aandacht. Op twee locaties werd de invloed nagegaan van gesneden pootgoed en plantafstand op zijn opbrengst en kwaliteit.

Snijden van grof pootgoed vergemakkelijkt het planten (minder kans op missers) en betekent een besparing op pootgoed. Toch moeten de risico’s op ziekte verspreiding en de extra kosten niet worden onderschat. Het snijvlak van de messen moet continu worden ontsmet en de wondheling moet optimaal verlopen. Rotte knollen mogen absoluut niet worden gesneden

Bij dwars gesneden pootgoed  vreest men soms voor een ongelijke opkomst van de navel- en topeinden. Bij overlangs snijden zijn de ogen immers beter verdeeld over de twee helften. Ook over de meest optimale plantafstand heerst soms onduidelijkheid.

Daarom werd in twee proeven van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (Afdeling Voorlichting) hier op ingegaan. In Leefdaal en in Lierde werd op 15 en 16 april 2004 de cultivar Hommage aangeplant met gesneden pootgoed. De knollen (35/50 mm) werden handmatig dwars en overlangs gesneden. Plantafstanden van 28 cm (voor dwars gesneden pootgoed) en 32 cm (voor dwars en overlangs gesneden pootgoed) werden gehanteerd. De resultaten van de gesneden objecten werden uiteindelijk vergeleken met die van het niet gesneden pootgoed (75 cm x 36cm).

Resultaten

Uit de proef bleek duidelijk dat niet gesneden geplant op 36 cm in de rij behoorlijke hoeveelheden pootgoed vereist (2.665 kg/ha). Door te snijden vermindert deze hoeveelheid aanzienlijk. Bij gesneden pootgoed geplant op 28 cm in de rij, was er zowel winst in pootgoed als winst in stengelaantallen per hectare.

Zowel in Leefdaal als in Lierde haalden de objecten met gesneden pootgoed en nauwere plantafstand de beste opbrengsten. In Leefdaal werd met dwars gesneden pootgoed op 28 cm zelfs een meeropbrengst van 13% gerealiseerd ten opzichte van het niet gesneden pootgoed op 36 cm. In Lierde bedroeg het verschil tussen de genoemde objecten 17% (niet statistisch significant).

Binnen de objecten met gesneden pootgoed kon geen statistisch significant verschil aangetoond worden tussen de 2 snijwijzen of tussen de twee plantafstanden. Overlangs snijden gaf niet meer kilo’s dan dwarssnijden. Planten op 28 cm gaf in Leefdaal betere opbrengsten dan planten op 32 cm maar dit resultaat was niet significant en werd niet bevestigd met de resultaten van Lierde.

Dezelfde conclusies kunnen getrokken worden voor het effect op sortering: meer grove knollen met gesneden pootgoed en nauwere plantafstanden. Vooral het dwars gesneden pootgoed dat geplant werd op 28 cm in de rij, gaf de meeste kilo’s grove knollen.

Kwalitatief kon er geen invloed worden vastgesteld van het snijden van pootgoed. Ook de snijwijze en de plantafstand hadden op het eerste zicht geen effect op onderwatergewicht, smaak en frietkwaliteit.

Besluit

Als besluit uit deze proeven kan gesteld worden dat Hommage zich goed leent tot het snijden van pootgoed. In de gegeven omstandigheden waren de opbrengsten van gesneden pootgoed 35/50mm beter dan die van niet gesneden pootgoed 35/50mm. Niet de snijwijze (dwars of overlangs), maar wel de plantafstand was bepalend voor de goede resultaten. Dit kan er op wijzen dat de goede resultaten een gevolg zijn van het aantal stengels per m2. door te snijden en dichter te planten werden meer stengels per hectare bekomen met minder kilo’s pootgoed. De meerprijs van het snijden woog niet op tegen de besparing in kilo’s pootgoed.

Proef uitgevoerd tijdens het seizoen 2004

onder de leiding van:

I. Eeckhout,PCA en

L. De Timmerman en E. HOFMANS,

Ministerie van de Vlaams Gemeenschap,

Afdeling Voorlichting

 

Top

 

Opbouw en werkwijze:

De machine is voorzien van een voorraad bunker van ongeveer 300kg en een hoogte van 1meter die gemakkelijk kan gevuld worden vanuit zakken op een wagen of kar geplaatst. Los gestorte aardappelen kunnen ook gevuld worden met een mechanische stortbak indien dat beschikbaar is. Indien nodig kunnen de wanden van de bunker verlaagd worden zodat een kipkar met schuif in de achterdeur boven de bunker kan gekipt worden. Uit de bunker worden de aardappelen door middel van bandelevator met elektronische snelheidsregeling naar een voorsorteerder gebracht. Hier worden indien nodig de ondermaatse aardappelen die niet mogen gesneden worden uitgesorteerd op een rollensorteerder en ze worden verder in de machine terug onversneden vermengd met het gesneden pootgoed. De te snijden aardappelen rollen van de voorsorteerder op een verdeeltafel waar ze door middel van conisch gevormde rollen op de juiste plaats gedreven worden om gesneden te worden. Dit is een belangrijke bewerking om een perfect snijwerk te bekomen. Daarom is het ook van belang dat aardappelen die niet mechanisch juist komen te liggen handmatig gecorrigeerd worden. Dit gebeurt door onze bediener van de machine samen met één persoon door de landbouwer ter beschikking gesteld. Op het einde van de verdeeltafel staan de snij elementen opgesteld. De gesneden aardappelen vallen op een transportbandje samen met de uitgesorteerde ondermaten en komen in een spiraalelevator terecht. Hier wordt een kleine hoeveelheid talkpoeder (ongeveer 1 kg per ton aardappelen) toegevoegd. Dit is belangrijk om het opdrogen en het genezen van de snijwond te bevorderen. De praktijk leert ons echter dat ook niet teveel talkpoeder mag gebruikt worden want dan drogen de aardappelen te snel uit en wordt het kiemen sterk vertraagd. Door deze spiraal worden de aardappelen en het talk intensief gemengd en kunnen op het einde opgevangen worden in zakken , kantelkisten of op uw transportband om verder af te voeren.

 

◄ Kipwagen lost in

snijmachine

 

 

Afvoer  gesneden ►

 aardappelen met

transportband

Top

 

Ontsmetten van de machine:

1° Ontsmetten van de messen: Tijdens het werk worden de snijschijven continu ontsmet met een formol oplossing. Dit om te voorkomen dat, wanneer de schijven in contact zijn geweest met een zieke aardappel, ze de andere gezonde aardappelen zouden besmetten. 

2° Reinigen en ontsmetten van de gehele machine: Door de vaststelling in het verleden in Nederland en ook in België van enkele loten pootgoed verdacht van bruinrot of ringrot wordt de machine na het werk onmiddellijk gereinigd met perslucht en ontsmet met "CID-20", de aanbevolen ontsmetting door het federaal voedsel agentschap. Op die manier kunnen we de klant steeds de verzekering geven van een veilig en hygiënisch werk

 


Het witte tankje bovenaan is gevuld met een formoloplossing om tijdens het werk de snijmessen continu te ontsmetten.Het geel tankje hiernaast is gevuld met een "CID 20" oplossing om na het werk alle machine delen die met de aardappelen in contact komen te ontsmetten

Top

 

Praktische tips:

De machine wordt aangedreven door drie trifase motoren op220 of 380 volt. Eén trifase stekkerdoos met aarding van 16 amp. of hoger van om het even welk model is voldoende. Verder één mono 220 volt stekkerdoos van standaard model met aarding. Beiden binnen een bereik van ong. 20 m. 

Omdat de talkpoeder verdeler gevoelig is aan water en wind en voor het comfort van de personen aan de verdeeltafel wordt de machine nooit buiten opgesteld Voor wie denkt geen geschikte ruimte te hebben biedt de voerdergang van een koeienstal meestal een geschikte oplossing. 

Voor een vlotte werking stelt de landbouwer vier personen ter beschikking voor pootgoed in zakken of twee personen voor aardappelen los

 

Top

 

Uw mening, tips of ervaring

Hebt u ervaringen (zowel goede als slechte ) met het snijden van aardappelen of tips in verband met dit onderwerp dan vernemen we die graag via onderstaand formulier.

We stellen het op prijs als u zich kenbaar maakt. Wenst u echter onbekend te blijven dan vernemen we toch graag je mening. Je hoeft dan enkel in de verschillende rubrieken in te vullen : "onbekend" of  "naamloos"

 Indien niets ingevuld wordt werkt dit formulier niet.

We willen er uw aandacht op vestigen dat de ons toevertrouwde gegevens enkel opgeslagen worden voor intern gebruik binnen ons bedrijf en onder geen enkele voorwaarde aan derden door gegeven worden

 

Mijn sugestie gaat over aardappelen op
volgende wijze gesneden

Hand gesneden Machinaal gesneden
over langs over langs
dwars dwars

Mijn beroep

Ik teel jaarlijks ongeveer volgende

oppervlakte aardappelen

Geen

Minder dan 5 ha

Tussen de 5 en 10 ha

Meer dan 10 ha

Ik verbouw meestal volgende rassen

Mijn ervaring of tip typ ik hieronder

Naam

Voornaam

Straat & nr.

Postcode   Gemeente

 Email adres

Top

Bericht over de fytosanitaire risico’s die samenhangen met het gebruik van doorgesneden pootaardappelen

Gebruik van doorgesneden pootgoed : een risicovolle praktijk

Bepaalde aardappeltelers snijden hun pootgoed voor het planten door of laten het doorsnijden. Naar wij hebben vernomen laten sommige telers hun pootgoed zelfs in Nederland doorsnijden.

Het Agentschap wenst eraan te herinneren dat wanneer het doorsnijden niet op geschikte wijze gebeurt, snel en massaal schimmel-, virus- of bacterieziekten en in het bijzonder quarantaineziekten kunnen worden verspreid. Als de bij het doorsnijden gebruikte uitrusting (palloxen, transportbanden, …) en gereedschap (messen) niet voortdurend worden ontsmet, worden de schadelijke organismen immers van de ene naar de andere aardappel van een partij doorgegeven en vervolgens overgebracht naar de andere partijen waarvoor dezelfde uitrusting wordt gebruikt.

Er worden elk jaar talrijke voorvallen gemeld : de gevolgen zijn vaak erg nadelig voor de betreffende telers (slechte opkomst als gevolg van bacterierot, slecht groeiende planten als gevolg van de ontwikkeling van virussen, …). De Belgische telers hebben tot nog toe nooit te maken gekregen met besmettingen met quarantaineziekten als gevolg van het gebruik van doorgesneden pootgoed. Niemand is echter gevrijwaard van dat risico. De Nederlandse fytosanitaire autoriteiten moesten onlangs een sensibiliseringscampagne opzetten voor hun telers nadat talrijke gevallen van ringrot (Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus) werden vastgesteld die een gevolg waren van besmetting door contact tijdens het doorsnijden van pootgoed. Bovendien sneden bepaalde betrokken pootgoedtelers ook pootgoed voor derden en verhogen zo het risico op kruisbesmetting tussen partijen van verschillende oorsprong.

Goede praktijken

Om dat risico aan te pakken werkte de sector , samen met het FAVV, een bijzonder hoofdstuk daarover uit voor de autocontrolegids voor de primaire productie (G40:men kan deze gids vinden bij de genoemde organismen op volgende link: http://www.favv.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/ppplantaardige/).Daarin worden de goede praktijken beschreven die moeten worden toegepast als de teler het nuttig acht om zijn pootgoed door te snijden of te laten doorsnijden. Men zal ook de leidraad voor autocontrole van de primaire plantaardige productie kunnen raadplegen via volgende link: http://www.favv.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/ppplantaardige/_documents/2012_07_15_PB01_LD01_nl.pdf (Punt 2.5).

Elke betrokken teler moet absoluut die informatie aanschaffen vooraleer hij doorgesneden pootgoed gaat gebruiken. In de eerste plaats moet hij aan zichzelf echter de volgende vragen stellen :

- Is de fytosantaire kwaliteit van de partij die ik wil doorsnijden perfect ? Enerzijds kan een te hoog percentage besmette aardappelen de hele partij beschadigen ; Anderzijds kan de eventuele aanwezigheid van een besmetting met een quarantaineorganisme uiterst zware gevolgen hebben die samenhangen met de toegepaste uitroeiingsmaatregelen (het betrokken bedrijf en de verdachte partijen worden geblokkeerd, betreffende partijen worden vernietigd of behandeld in quarantaineomstandigheden, traceerbaarheidsonderzoek bij alle betrokken bedrijven en daarbij eventuele toepassing van dezelfde uitroeiingsmaatregelen, …).

- Is het echt nodig om mijn pootgoed door te snijden ? De verwachte winst zou moeten worden afgewogen tegen de omvang van de financiële risico’s. De pootgoedtelers zouden absoluut moeten vermijden om pootgoed door te snijden voor derden, gelijktijdig met hun activiteit van vermeerdering.

Als de beslissing om het pootgoed door te snijden is genomen:

- mag de landbouwer alleen pootgoed planten dat hij zelf heeft doorgesneden of heeft laten doorsnijden door een loonwerker die hij daartoe de opdracht heeft gegeven ; als het doorsnijden gebeurd is in Nederland of in enige andere lidstaat moet, op verzoek, aan de controleurs van het Agentschap een officiële verklaring van de fytosanitaire autoriteiten van het betreffende land worden voorgelegd waarin wordt gegarandeerd dat alle goede fytosanitaire hygiënepraktijken in acht werden genomen

- het doorsnijden moet gebeuren in overeenstemming met de goede praktijken.

Wat gebeurt er bij besmetting met een schadelijk quarantaineorganisme ?

Als het Agentschap tijdens het naar aanleiding van de vaststelling van een besmetting met een quarantaineorganisme uitgevoerde onderzoek sterk vermoedt dat de oorzaak van de besmetting ligt in het doorsnijden van pootgoed worden alle pootgoedpartijen die in dezelfde installaties werden doorgesneden of alle partijen nakomelingen van de knollen (poot- of consumptieaardappelen) als verdacht beschouwd. Zij zijn dan onderworpen aan alle in de voor elk quarantaineorganisme specifieke wetgeving vastgelegde voorschriften die meestal voorzien in bewarend beslag, bemonstering met het oog op analyse en alle uitroeiingsmaatregelen bij bevestiging van de besmetting. Die maatregelen gelden eveneens voor de partijen die worden beschouwd als « waarschijnlijk besmet » (vanwege geïdentificeerde mogelijke contacten of klonale verwantschap met de besmette partij) zelfs als bij de analyses ervan geen besmettingen konden worden teruggevonden.

Wat met de mogelijkheid tot schadevergoeding door het zogenaamde « solidariteitsfonds » krachtens het KB van 5 december 2004?

Als de besmetting samenhangt met het gebruik van doorgesneden pootaardappelen is de teler duidelijk aansprakelijk omdat het Agentschap, zoals hierboven vermeld, het doorsnijden van pootgoed beschouwt als een methode die een groot fytosanitair risico inhoudt. Bij het onderzoek moet dan ook worden nagegaan of de betrokken landbouwers alle preventieve maatregelen hebben toegepast in overeenstemming met de door het Agentschap erkende goede praktijken. Als de onderzoeken tekortkomingen op dat vlak aantonen wordt de uitbetaling van schadevergoedingen geweigerd op grond van de vastgestelde voorwaarden uit artikel 9 van het hierboven bedoelde Koninklijk Besluit.

Top

Sectorgids Autocontrole voor de Primaire productie Module A

versie 1 dd 13-07-12

Module A - Bijlage 6. Snijden van aardappelpootgoed bestemd voor vermeerdering of voor

productie van consumptieaardappelen

 

5.6.  Snijden van aardappelpootgoed bestemd voor

vermeerdering of voor productie van

consumptieaardappelen

 

 

 

Het snijden van aardappelpootgoed gebeurt: door de gebruiker van het gesneden pootgoed; of door een loonwerker die bij het FAVV geregistreerd is, op aanvraag van en voor rekening van de gebruiker van het gesneden pootgoed. Het snijden  kan  gebeuren  ofwel  op  de  vestigingseenheid  van  de  gebruiker  van  het gesneden pootgoed, ofwel op de vestigingseenheid van de geregistreerde loonwerker

 

 

Wij zijn een geregistreerd loonwerk bedrijf en komen bij u ter plaatse de aardappelen snijden Nadien wordt er ook een factuur opgemaakt op uw naam

Het  snijden  van  aardappelpootgoed  bestemd  voor  de  vermeerdering  of  voor  de productie van consumptieaardappelen vertoont belangrijke fytosanitaire risico’s en wordt  streng  afgeraden.  Wanneer  dit  toch  moet  gebeuren,  dienen  de  hierna beschreven voorschriften gerespecteerd worden

 

   

Het  te  snijden  pootgoed  moet  perfect  gezond  zijn.  Zitten  er  rotte  knollen  (door schimmels of bacteriën) in de partij, dan is  het risico op verspreiding groot,  zelfs met gebruik van een snijmachine waarvan het mes continu wordt ontsmet. Het is dan ook noodzakelijk om het pootgoed voor het snijden visueel te controleren op de aanwezigheid van besmette knollen.

 

 

Het pootgoed ligt op uw bedrijf. Je hebt dus de mogelijkheid het te controleren voor het gesneden wordt

 

De ideale temperatuur bij het snijden is 12°C. Na het snijden van de poters is het nodig de pootgoedstukken te behandelen tegen schimmelrot en het snijvlak te laten verkurken aan de lucht. Verstuiven van talkpoeder op de knolhelften versnelt het drogen. Goed drogen bevordert de kistenbewaring na snijden

 

 

Om koude te mijden worden aardappelen nooit in openlucht gesneden en worden ze om het opdrogen te bevorderen bestrooid met talkpoeder

Vooral bacteriën en virussen worden gemakkelijk versmeerd door de snijmachine. Daarom  is  ontsmetting  van  de  messen  of  snijschijven  volgens  een  efficiëntemethode  altijd  vereist.  Dit  kan  door  een  systeem  dat  het  ontsmettingsmiddel continu vernevelt op het snijvlak van het mes of de schijf, of door mes of snijschijf continu  door  een  ontsmettingsoplossing  te  laten  draaien.  Bedenk  hierbij  dat  de ontsmettingsvloeistof  met  de  tijd  zal  verdunnen  door  het  water  dat  uit  de  knol vrijkomt bij het snijden van de poters. De concentratie van de ontsmettingsvloeistof moet bijgevolg goed worden opgevolgd om ze  tijdig te verversen. Snijschijven en messen dienen ook roestvrij te zijn, bijvoorbeeld vervaardigd uit inox.

 

 

Zoals beschreven in het hoofdstuk ontsmetten worden de snijschijven tijdens het werk continu ontsmet

Na het snijden van een partij moeten alle de delen van de snijlijn en de snijmachine die  in  contact  zijn gekomen met de poters goed en  volledig worden gereinigd en ontsmet. Een efficiënte reiniging moet uitgevoerd worden om aarde en ander vast afval uit de tussenruimtes te verwijderen; dit kan eventueel met water onder druk.Wanneer  het  snijden  van  het  aardappelpootgoed  door  de  teler van  consumptie-aardappelen uitgevoerd wordt,  is  er geen specifieke  installatie vereist. Toch  moet het gebruikte mes regelmatig ontsmet worden.

 

 

Na het werk wordt de machine droog geblazen en gereinigd met perslucht en daarna ontsmet met de opgebouwde sproei installatie

Een  kwaternaire  ammonium  oplossing  is  aanbevolen  als  ontsmettingsmiddel omwille  van  de  geringe  toxiciteit,  de  efficiëntie  en  de  niet-corrosieve eigenschappen.  De  toevoeging  van  een  uitvloeier  kan  het contact  van  het ontsmettingsmiddel met het snijvlak van het mes of de schijf versterken.

 

 

Als ontsmetting middel gebruiken we Formaldehyde en Cid20 in voldoende hoge concentratie en voegen er een kleine hoeveelheid TREND 90 aan toe als uitvloeier

Registratie en traceerbaarheid:

 

Enkel de door de FOD Volksgezondheid toegelaten ontsmettingsmidd (https://portal.health.fgov.be) die een erkenningsnummer hebben, mogen worden gebruikt

 

.De  schoonmaak- en  ontsmettingsactiviteiten  moeten  worden  bijgehouden  en genoteerd met vermelding van:

 

het type uitrusting dat behandeld wordt (machines, kisten, laadborden en andere recipiënten, opslageenheid, voertuigen, infrastructuur, …),

 

de datum van behandeling,

 

het gebruikte biocide (volledige commerciële benaming),

 

de concentratie,

 

-5° de gebruikte hoeveelheid.

 

De reiniging- en ontsmetting- behandelingen worden geregistreerd in een ontsmetting register

Top

Start